Da er dette kurset noe for deg!

Norec har flere tiårs erfaring med å forberede både ungdom, yrkesaktive og deres arbeidsgivere på internasjonal utveksling. Vi har kurset flere tusen fra Norge og våre samarbeidsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika; deltakerne både før og etter utveksling, og arbeidsgiverne deres før de sender og mottar de første deltakerne.

Som kompetansesenter for internasjonal utveksling vil vi nå også tilby kurs for andre enn de som er i partnerskap finansiert gjennom Norec. Utdannings- og forskningssektoren sender og mottar normalt en rekke studenter og ansatte på utveksling. En undersøkelse nylig gjennomført av Diku viser at mange utenlandsstudenter opplever både faglige og sosiale utfordringer når de er i Norge, og det kan være grunn til å tro at det samme gjelder norske studenter i utlandet. Forskningsinstitutter har meldt om samme utfordringer for sine gjesteforskere og andre midlertidig ansatte. Dette understøttes også av annen forskning.

Vi tilbyr derfor kurs for ansatte i utdannings – og forskningssektoren som har ansvar for å koordinere utsendelse og/eller mottak av elever, studenter, forskere og/eller andre ansatte til og fra land i det globale sør. Dette kan være ansatte ved internasjonale kontor, eller på fakultets-/instituttnivå.

Kurset holdes i Bergen 20-21. oktober. Deltakere fra de tre vestlandsfylkene vil bli prioritert.
Mer informasjon og påmeldingslenke finner du her.

Tips gjerne andre som kan ha nytte av kurset. Vi håper å se deg i Bergen i oktober!