Har du fem år eller mer med erfaring fra internasjonale organisasjoner, eller på norsk ambassade med utviklingssamarbeid? Er du utdannet innenfor samfunnsfag eller økonomi? Er du analytisk, fleksibel og kan håndtere et stort arbeidspress? Da kan stillingene som norsk representant og rådgiver ved styrekontorene i Afrikabanken eller Asiabanken være noe for deg.

Norge er medeier i Den afrikanske og Den asiatiske utviklingsbanken. Eierskapet følges opp  i det daglige av et styrekontor i hver bank, kalt valggruppekontor. Fra september 2023 til september 2026 er det Norges tur til å fylle en stilling som rådgiver til direktøren ved hvert av styrekontorene. For Afrikabanken er tjenestestedet ved bankens hovedkontor i Abidjan (Elfenbenskysten), mens stillingen i Asiabanken er lagt til hovedkontoret i Manila (Filipinene). Det er bankene selv som har arbeidsgiveransvaret, og du vil bli ansatt på bankenes konkurransedyktige vilkår og lønningssatser (inkludert for medfølgende familie). For mer informasjon om stillingsvilkår kan du sende epost til fn_stillinger@norec.no.

Generelt om stillingene:

Arbeidsoppgaver:

Rådgiver bidrar med å forberede styresaker for eksekutivdirektøren. Kontoret utgjør bindeleddet mellom banken og hovedstedene i valggruppelandene. Rådgiver skal blant annet bidra med innspill til valggruppens posisjoner i spørsmål som behandles i bankens styre, følge strategiske prosesser og delta i relevante møter, kontakt med bankens stab og andre styrekontorer, og delta i informasjonsutveksling og policydialog mellom bankens eiere/medlemsland. Rådgiveren forventes også å arbeide for økt samarbeid mellom bankene og norsk næringsliv og forskningsinstitusjoner. Les mer om oppgavene i stillingsutlysningene:

Kvalifikasjoner:

Høyere samfunnsfaglig eller økonomisk utdanning, fortrinnsvis på Master-nivå, eller bachelor med minimum fem år relevant arbeidserfaring.

Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Erfaring fra arbeid med multilaterale utviklingsinstitusjoner er en fordel, likeledes  erfaring fra utviklingssamarbeid ved en utenriksstasjon.

Personlige egenskaper 

Robusthet: Har stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere høyt arbeidspress og krevende situasjoner.

Samhandling: Er kontaktskapende, teamorientert og fleksibel. Har gode samarbeidsevner og gode evner til å kommunisere både skriftlig og muntlig. Analytisk: Forvalter kunnskap og håndterer komplekse problemstillinger godt.  Har overblikk og gode strategiske evner.

Utførelse: Arbeider målrettet, planmessig og effektivt.

For mer spesifikk informasjon, se stillingsutlysningene.

Spørsmål om innhold i stillingene kan rettes til Utenriksdepartementet / Seksjon for multilaterale utviklingsbanker, for Afrikabanken: Kristin Teigland (Kristin.Teigland@mfa.no) og for Asiabanken Paal Bjørnestad (Paal.Bjørnestad@mfa.no), evt. Harriet V. Solheim (Harriet.Veddegjerde.Solheim@mfa.no)

Øvrige spørsmål kan sendes til Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) på fn_stillinger@norec.no

Søknadsfrist: 7 mai.