Det har vært mye blest rundt sommerens store endringer. Men det er nå, når roen har lagt seg, at arbeidet med å gå fra visjon til virkelighet virkelig starter.

en. Ny organisering og nye rutiner skal gjøre Norec til et kompetansesenter for kunnskap om utveksling, ungt entreprenørskap, samarbeid mellom organisasjoner i sør og oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Partnere deles inn i to grupper: den første er bedrifter og store organisasjoner, den andre er ikke-statlige organisasjoner (NGOer). Dette vil bidra til at programrådgiverne kan gi partnere og deltagere enda bedre oppfølging og hjelp, samtidig som det vil bli lettere å trekke ut, samle og formidle den verdifulle lærdommen vi får fra prosjektene.

 

JONAS: STORE BEDRIFTER OG ORGANISASJONER

– Vi skal være eksperter på utveksling og metode, ikke fag og tema, sier Programrådgiver Jonas Lillemoen Skaalerud. Han skal arbeide med bedrifter og store organisasjoner, som for eksempel sykehus, skoler og private selskaper.

– Det er tematisk spredt, men organisasjonene har mye tilfelles. Vi vil kunne se hva som fungerer i utvekslingsprosjekter mellom store institusjoner, sier han.

Den nye inndelingen vil gi mulighet til å spisse forståelsen innad Norec av hva det vil si å samarbeide med store og komplekse institusjoner og deltagere med høy faglig ekspertise.

– Vi vil kunne gi mye bedre rådgivning, sier Jonas.


JØRDI: IKKE-STATLIGE ORGANISASJONER

De samme positive effektene vil merkes i arbeidet med mindre aktører og frivillige, sier Programrådgiver Jørdi Maria Losnegård.

– Arbeidet vårt fokuserer på form, ikke innhold, sier hun.

Mange av organisasjonene er små og arbeider på gressrotnivå. Selv om de jobber på mange ulike felt – som menneskerettigheter, informasjonsarbeid rundt seksuell og reproduktiv helse eller film og musikk – møter de gjerne mange av de samme utfordringene. Ofte trenger små sivilsamfunnsorganisasjoner, som kan bestå av mange unge frivillige, veiledning på for eksempel organisasjonsledelse og -rutiner.

Norec er også i prosessen med å undersøke mulighetene for å starte nye prosjekt med nye partnere.

– Jeg ser frem til å kunne følge partnere fra start til slutt og se potensialet man har til å skape nye gode prosjekt og samarbeid, sier Jørdi.


PATIENCE: KURS

Men selv om det dermed har vært svært mange nye endringer for Norec som organisasjon, så vil ikke dette nødvendigvis ha så stor effekt for deltagere og partnere. Foruten overgangen til kompetansesenter fremhever den nye instruksen at Norec i stor grad skal bygge videre på arbeidet til Fredskorpset.

– Grunnen til at vi har utveksling er har ikke endret seg. Essensen er fortsatt den samme, sier Kursleder Patience Malunga.

Og det er kursavdelingen som vil oppleve de minste organisatoriske endringene. Alle Fredskorpsdeltagere har deltatt på kurs før og etter utvekslingsoppholdet. Disse forbereder deltagere på utfordringene som en kan møte når man skal bo og jobbe i et annet land og gir de en anledning til å fortelle hva som har gått bra og hvor det er forbedringspotensial. Dette skal Norec fortsette med.

– Vi forbereder dem på kultursjokket og gir dem opplæring i kulturforståelse. Målet er å gi deltagerne evnen og muligheten til å kommunisere og fortelle om utvekslingsoppholdet, uten at det sprer eller opprettholder stereotyper, sier Patience.