Jobbar du i offentleg sektor? Ønsker du meir informasjon om internasjonale samarbeidsprosjekt? Då er du velkommen til Noreckonferansen! Tid 4. NOVEMBER 2019 09:00 – 16:00 Stad Sentralen Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Internasjonale arbeidsopphald kan gi arbeidsplassen eit realt løft. Men, det kan vere utfordrande å vite korleis ein skal gjennomføre det på best mogleg måte.

 

På Noreckonferansen kan du utveksle erfaringar med andre statlege tilsette med ansvar for internasjonalt samarbeid. Konferansen passar også for dei som ønsker å lære meir om moglegheitene som finst i internasjonalisering. Og det er mange!

 

Konferansen er gratis, og det blir servert frukost og lunsj.

 

Påmelding innan 20. oktober: Klikk her for å melde deg på

 

Spørsmål? Kontakt synnove.eikefet@norec.no

10:05Velkomen 10:20Kvifor utveksling?10:40Kva skal staten ut i verda for?11:00Intercultural Communication: Navigating Effectively and Efficiently13:05-15:00Slik lukkast institusjonar med varig kompetanseheving

 

Tidspunkt Tittel Skildring
09:00 Frukost og registrering
10:00-12:00 Musikalsk opning Beharie
Konferansier Erik Aasheim
Offisiell opning 

 

Aksel Jakobsen, statssekretær Utanriksdepartementet
Kva Norec kan tilby for å forenkle, støtte og betre offentlege aktørars internasjonale arbeid, med Jan Olav Baarøy, direktør i Norec
Korleis kan Kunnskapsbanken og Norec utfylle kvarandre? Ein samtale om Noregs internasjonale samarbeid, med Jan Olav Baarøy, direktør i Norec, og Tale Kvalvaag, leiar for Kunnskapsbanken
Eit inspirerande foredrag med Pellegrino Riccardi, interkulturell ekspert og kommunikasjonsrådgivar
12:00-1300 Lunsj
 

13:00-15:00

Kulturelt innslag Fredrikstad kulturskole
Hovudfunn frå KPMGs studie: «Government Institutions’ Exchange of Staff», med forskar Elisabeth Fosseli Olsen
Internasjonalt samarbeid i Folkehelseinstituttet Våre internasjonale samarbeid: Kva er utfordringane, og kva har vi lært? Med Anne Bergh, fagdirektør i Folkehelseinstituttet
Resultat frå to nord/sør-utvekslingsprosjekt Korleis utveksling av tilsette har styrka våre institusjonar. Samtale mellom Ole Magnus Bjørgaas Helle, lege ved Haukeland Sjukehus og tidlegare Norec-deltakar, og Knut Christian Clausen, rektor ved Flora vidaregåande skule
Pause
Kva er vanlege utfordringar å møte på i utviklingssamarbeid? Det er kjent at det er store utfordringar knytt til korrupsjon i mange av våre samarbeidsland. Kvifor jobbar vi likevel i desse landa? Med Thea Martine Ottmann, fungerande kontrolldirektør Utanriksdepartementet
Change through exchange Betydninga av utveksling, personleg og profesjonelt med Thivhu Netshivale, kommunikasjonsrådgivar og tidlegare Norec-deltakar
Oppsummering Jan Olav Baarøy og Erik Aasheim
15:00-16:00 Mingling