Tirsdag 14.03 inviterte vi i Norec til digitalt informasjonsmøte sammen med Anne Katrine Havsteen fra UNDP. I møtet gikk vi gjennom grunnleggende informasjon om juniorekspertordningen, om pensjon og folketrygd, og til slutt en sekvens om kompetansebasert intervju.

Om JPO-ordningen

Et av oppdragene til Norec er å koordinere norskstøttede stillinger til internasjonale organisasjoner som FN og utviklingsbanker (Verdensbanken og Asiabanken). Dette er ment å gi internasjonal arbeidserfaring til folk som er tidlig i sin karriere. Det er selve organisasjonen som er arbeidsgiver, Norec er donor. Dette gjøres for å bidra med internasjonal kompetanse i norske miljø og skal fungere som en ressurs for fremtidig rekruttering av nordmenn til FN.

Som juniorekspert får du kontrakt på tre år, der du arbeider to år på samme kontor i en FN-organisasjon og et tredje år på en annen stasjon. Du inngår som et vanlig stabsmedlem, og du får en mentor som skal gi deg oppfølging i både faglige og administrative spørsmål. Dette gir en unik innsikt og kjennskap til hvordan FN-systemet fungerer.

Krav:

Som regel krever stillingene mastergrad og to års arbeidserfaring, i noen tilfeller bachelor og tre års arbeidserfaring.

Og husk:

  • Les utlysningene nøye.
  • Søk på stillinger du er kvalifisert for.
  • Søk i god tid før søknadsfristen (tidsforskjeller osv.).
  • Vær forberedt på lang behandlingstid.

Arbeidsforhold, folketrygd, pensjon og skatt:

Som JPO er du i oppdrag finansiert av den norske stat, men tilsatt i en FN-organisasjon. Det vil si at du er ansatt på de vilkårene som kommer frem i kontrakten med organisasjonen du jobber for. Norec, UD eller den norske stat har ikke noe arbeidsgiveransvar for deg i perioden du er JPO. Den norske arbeidsmiljøloven eller andre relevante norske lover og avtaler gjelder ikke i tilsettingsforholdet.

Du blir meldt ut av folketrygden når du er ute av landet for å jobbe. I praksis betyr det at din opptjening av rett til helsetjenester, sykepenger og foreldrepenger stopper. Dette gjelder også opptjening av pensjon i folketrygden. Har du vært medlem av folketrygden i minst 3 av de 5 siste årene eller du jobber i en internasjonal organisasjon, har du mulighet for å

søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Nordmenn som er ansatt i FN blir omfattet en internasjonal avtale som gir rett til skattefritak. Er du JPO betaler du altså ikke skatt på din arbeidsinntekt fra FN til norske myndigheter. Ytelser som blir betalt fra Norge i tilknytning til tjenesten i FN, som premie til pensjonsordning, er ikke omfattet fritaket. Altså, selv om man er fritatt å betale skatt på inntekt fra FN, kan man likevel måtte levere selvangivelse.

Vi tok imot spørsmål fortløpende gjennom hele møtet, og tenker at når det er en som lurer, så gjelder det sikkert flere .

Her er svar på noen av spørsmålene som kom inn:

Er det 2-3 års erfaring etter ferdig utdannet eller teller arbeid før/under utdannelse? Og er det fulltidsjobb eller kan frivillig arbeid og praksis inkluderes her? Fulltidsjobb medregnes og det arbeides for at også betalte internship skal telle med, men det gjør det ikke på nåværende tidspunkt. .

Hva vil du anbefale at en student kan fokusere på å få kompetanse innen for å skille seg ut i en søknad/intervju? Språk er særlig viktig, utover engelsk er det en stor fordel å kunne et annet FN-språk som for eksempel fransk eller spansk.

Er det en øvre aldersgrense for JPO-stillinger?

Det er i utgangspunktet ingen aldersgrense, men det er viktig å ta i betraktning at dette er juniorstillinger. Altså stillinger som passer for deg som er tidlig i karriereløpet ditt.

Kunne dere gitt litt informasjon om hvordan det fungerer med visum hvis man blir tilbudt en stilling, altså litt om det praktiske? Ordnes dette av FN/VB eller søker man på «vanlig» måte om arbeidstillatelse i det landet man skal arbeide i? Når man reiser til landet man skal jobbe i, så får man et støttebrev fra arbeidsgiver som man bruker for å få innreisevisum. Man ordner som oftest en lengre oppholdstillatelse når man er kommet til landet.

Er en ettårig master tilstrekkelig?

Stilles det krav om master i en utlysning, så teller en master uansett om det tok ett eller flere år å gjennomføre den.

Kan dere si litt om tilrettelegging for familie? Og er det vanlig å få tilbud om jobb i organisasjonen etter endt oppdrag når det har gått 3 år? De fleste organisasjoner legger til rette for at ektefelle/samboer og barn kan bli med så lenge stedet du skal jobbe på er en “family duty station”. Noen organisasjoner aksepterer kun ekteskap som offisiell status, og ikke samboerskap. I JPO-pakken ligger det inne at organisasjonene betaler cirka 75 prosent av skole og barnehage.

Når det gjelder tilbud om jobb etter tredje året, så varierer det. I noen tilfeller er det mulig å få til et fjerde år støttet av Norge dersom FN-organisasjonen er villig til å finansiere 50 prosent av kostanden.