Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Notificaciones

Si fra hvis du har mistanke om kritikkverdige forhold, som brudd på lover og forskrifter, interne retningslinjer eller etiske normer.

Kritikkverdige forhold kan være:

  • Trakassering eller annen utilbørlig opptreden
  • Diskriminering
  • Økonomiske misligheter
  • Rusmisbruk, spill- eller nettbasert avhengighet
  • Forhold som er fare for personers liv og helse
  • Utlevering av taushetsbelagte opplysninger
  • Uforsvarlig oppbevaring av sensitive dokumenter

Du kan varsle om kritikkverdige forhold gjennom din nærmeste overordnede eller tillitsvalgte. Om dette er vanskelig kan du velge å varsle gjennom eksterne varslingskanalen via skjemaet du finner her, ved e-post til varsling.dep@wiersholm.no eller brev til:

 

Wiersholm v/avdeling for Granskning og Compliance
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo, Norway

 

Merk e-post eller konvolutt «Varsel».

 

Det er også mulig å varsle den eksterne varslingskanalen på telefon til +47 210 210 00.

Du avgjør selv om du vil varsle anonymt. Du kan også velge å være anonym overfor Norec, men slik at din identitet kun er kjent for Wiersholm.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon