Deltakere

Forberedende kurs

Partnerorganisasjoner er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av minimun to ukers forberedelseskurs for alle deltakere. Målet for opplæringen er a gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap og innsikt i kulturelle prosesser som trengs i forberedelse til å arbeide i et annet land, og gjennomføre utvekslingsprogrammet med ønskede resultater. Fredskorpset har et minimum av retningslinjer for innhold og tema som må dekkes i løpet av et kurs. Partnere kan tilby gjennomgang av ulike temaer som del av deres opplæringskurs, i tillegg til minimumstandardene vi bruker.

FK Youth Camp

FK Youth Camp er et forberedende kurs organisert av Fredskorpset og fungerer som et tillegg til partnerne sine egne forberedelseskurs. Hovedmålet med Youth Camp er at deltakerne skal tilegne seg kunnskap om Fredskorpset, at de skal forstå sin egen rolle som deltakere og forsikre at alle deltakere har blitt introdusert til temaer som utvikling, interkulturell kommunikasjons og lederutvikling. 

Hjemkomstseminar

Alle deltakerne må gjennomgå et hjemkomstseminar etter de har fullført utveksling. Partnerne er ansvarlig for organisering av seminaret som må inneholde økter på erfaringsoverføring, evaluering, reintegrering og oppfølging.

Partnere

FK Youth Summit

Youth Summit er et arrangement som blir holdt en gang i halvåret og er organisert av Fredskorpset, hvor deltakere og partnere får mulighet til å møtes, lære av hverandre og dele erfaringer. De ulike partnerskapene har årlige møter hvor det annen hvert år arrangeres parallelt med Youth Summit. 

Partnermøter

Fredskorpset organiserer to partnermøter hver år i Norge. På disse møtene får partnerne våre mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, dele erfaringer og suksesshistorier, som gir Fredskorpset dyrebar innsikt. Fra tid til annen organiserer også Fredskorpset regionale partnermøter i Sør.