Alle deltakere tar del i en ettukers opplæringsprogram før utveksling og en etter utveksling i tillegg til Norec sitt e-læringsprogram før de returnerer hjem. I starten av et potensielt partnerskap blir representanter fra ulike partnerorganisasjoner invitert til et tredagers introduksjonsseminar. Når partnerne som har signert samarbeidsavtalen er forventes det at koordinatorer fra hver partnerorganisasjon deltar i Norec sin partneropplæring. Ledere og andre representanter kan også dra fordel av disse kursene. 

Deltakere

Deltakerkurs del 1

Hensikten med deltakerkurs del 1 er å forberede deltakerne for utveksling. I tillegg to introduksjon til Norecs modell, prinsipper og verdier, inkluderer kurset opplæring i kommunikasjon, helse og sikkerhetsmessige utfordringer relatert til å jobbe og bo i en annen kulturell kontekst. Globale utfordringer og maktstrukturer blir adressert med fokus på hvordan utveksling kan bidra i en større utviklingskontekst.

Deltakerkurs del 2

I deltakerkurs del 2 forberedes deltakerne på hjemreisen som forhåpentligvis vil innebære langvarige bidrag og engasjement på arbeidsplassen og lokalsamfunn. Deltakerne oppfordres til å identifisere og uttrykke sine nylig tilegnede erfaringer; hvordan resultater fra utvekslingen kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene, og hvordan best mulig kommunisere disse. Potensielle utfordringer relatert til reintegrering etter et år med utveksling blir også diskutert, hvor deltakerne blir tilbudt et sett av verktøy og strategier for hvordan de kan håndtere disse utfordringene, å bruke dem som muligheter istedenfor.

Partnere

Introduksjonsseminar

I gjennomføringsfasen tilbyr Norec et introduksjonsseminar. Hensikten med seminaret er å tilby assistanse i utviklingen av samarbeidsavtaler og å få fart på partnerskapet. For noen er dette første gangen partnerorganisasjonene møtes fysisk for å planlegge utvekslingen.

Partnertrening

Fokuset for partnertreningen er å gi en grundig introduksjon til Norec sin modell, prinsipper, verdier, rammeverk og reguleringer. Fordi en suksessfull utveksling er avhengig av godt forarbeid og oppfølging av deltakerne, blir temaer som lederskap, veiledning og interkulturell kommunikasjon adressert. Global forståelse og maktstrukturer blir også diskutert, med spesielt fokus på bærekraftsmålene. Norecs partnertrening er obligatorisk for alle kontaktpersoner, men hver person trenger kun å delta en gang hver.

Deltakerkurs 1 og 2, og partnertreninger foregår normalt parallelt i Bangkok, Johannesburg eller Kampala. Kursene starter fra søndag ettermiddag og avsluttes med avslutningsfest den kommende fredagen. Deltakerne må derfor ankomme søndag morgen og drar igjen lørdagen etter.