FK Training del 1 vil erstatte det tidligere forberedelseskurset og skal vare i seks dager. Dette kurset er obligatorisk for alle deltakere som skal på utveksling. FK Training del 1 vil dekke tema som kommunikasjon, ledelse, helse og sikkerhet og globale spørsmål.

FK Training del 2 erstatter det tidligere hjemkomstseminaret og er utvidet fra to til seks dager. Dette er obligatorisk for alle deltakere som skal hjem fra utveksling. FK training del 2 vil handle om hvilke resultater deltakerne har oppnådd under utveksling og hvordan man kan dele resultatene og nye ferdigheter når man kommer hjem. Kurset vil også ta opp personlige utfordringer relatert til reintegrering ved hjemkomst.

FK Partner Training tilbyr trening i prosjektledelse, budsjett- og rapportskriving og sikkerhet. Emner som inkluderende lederskap og interkulturell kommunikasjon vil også bli adressert, og siden Partner Training går parallelt med FK Training del 1 og 2 vil vi arrangere felles workshops på globale spørsmål. Hver enkelt partnerkontakt vil kun delta på FK Partner Training en gang og dette er obligatorisk for alle partnerkontakter.

FK Training del 1, del 2 og FK Partner Training vil alltid starte på en søndag ettermiddag, mens avskjedsfesten vil arrangeres på fredag kveld 5 dager etter. Ankomst på kursstedet vil derfor være søndag morgen og avreise lørdag.