Deltakerkurs del 1

Hensikten med deltakerkurs del 1 er å forberede deltakerne for utveksling. I tillegg to introduksjon til Fredskorpsets modell, prinsipper og verdier, inkluderer kurset opplæring i kommunikasjon, helse og sikkerhetsmessige utfordringer relatert til å jobbe og bo i en annen kulturell kontekst. Globale utfordringer og maktstrukturer blir adressert med fokus på hvordan utveksling kan bidra i en større utviklingskontekst.

Deltakerkurs del 2

I deltakerkurs del 2 forberedes deltakerne på hjemreisen som forhåpentligvis vil innebære langvarige bidrag og engasjement på arbeidsplassen og lokalsamfunn. Deltakerne oppfordres til å identifisere og uttrykke sine nylig tilegnede erfaringer; hvordan resultater fra utvekslingen kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene, og hvordan best mulig kommunisere disse. Potensielle utfordringer relatert til reintegrering etter et år med utveksling blir også diskutert, hvor deltakerne blir tilbudt et sett av verktøy og strategier for hvordan de kan håndtere disse utfordringene, å bruke dem som muligheter istedenfor.

Klikk her for å lese mer.