Rapportering etter endt utveksling 

6 måneder etter hver runde med utveksling skal partnerskapet rapportere til Norec på hvilke aktiviteter som er blitt gjennomført og hvilke utgifter de har hatt. 

Results report (C06)

Beskriver hvilke aktiviteter som er gjennomført i løpet av runden og hvordan dette har bidratt til prosjektets overordnede målsetninger.

Round budget incl. financial report (C04)

Her benyttes ferdig utfylt budsjett som koordinerende partner har tilsendt fra Norec i excel-format. Her rapporteres faktiske utgifter opp mot planlagt budsjett.

Veiledning

Din saksbehandler i Norec gir deg råd om hvordan prosjektet bør følges opp underveis og veiledning til utfylling av rapportene. I tillegg har vi utarbeidet følgende veiledningsdokumenter.

Professional partner guideline (C10)

Praktisk veiledning til partnere om planlegging og gjennomføring av utvekslingsrunden.

Professional exchange reporting guideline (B11)

Veiledning til utfylling av resultatrapport (C06) og forbruksrapport (C04)