Generelle råd til partnere

Som Norec-partner har du ansvar for å rekruttere og følge opp deltakerne før, under og etter utvekslingen. Dette innebærer blant annet å skaffe nødvendige arbeidstillatelser, organisere reise, samt faglig og sosial inkludering og veiledning på arbeidsplassen.

Norec har mange samarbeidspartnere som har delt sine råd om hvordan de legger til rette for utvekslingen på en best mulig måte. I dette veiledningsdokumentet har vi samlet noen viktige råd til partnere om hvordan dere får mest mulig ut av utvekslingen.

Professional partner guideline (C10)

Kurs for deltakere og partnerkontakter

For at partnerskapet skal få mest mulig ut av utvekslingen, tilbyr Norec kurs til både deltakere og partnere. Deltakerne kurses både før de reiser på utveksling og like før hjemkomst. Her lærer de hvordan de kan dele sine kunnskaper og ferdigheter under utvekslingen, og med kolleger etter at de kommer tilbake.

For nye partnerskap tilbyr vi også kurs til partnerkontaktene som er ansvarlig for oppfølging av deltakerne. Sammen skal kursingen bidra til at partnerskapet er i stand til å samarbeide på et likeverdig grunnlag og oppnå de resultatene de har satt seg som mål i samarbeidsavtalen.

Du kan lese mer om våre kurs her.

Veiledning

De følgende dokumentene gir deg nyttig informasjon om rekruttering og oppfølging av deltakere.

Contracts of employment (C13)

Service manual (C16)

Guidelines for participants (C43)