Rapportering

Koordinerende partner må rapportere prosjektets resultater, kostnader, og aktiviteter etter hver utvekslingsrunde. Rapporten skal normalt leveres 5 måneder etter siste deltaker har returnert til hjemlandet. 

Results report (E04)

Rapporten skal beskrive måloppnåelse og hvordan gjennomførte aktiviter har bidratt til å nå utvekslingens mål, som definert i prosjektbeskrivelsen.

Financial report – South-North (E05a)

Financial report – South-South (E05b)

Rapporten skal baseres på tilskuddsbudsjettet vedlagt samarbeidsavtalen mellom koordinerede partner og Fredskorpset. Rapporten skal dokumentere faktiske kostnader opp mot budjsetterte utgifter.

I tillegg skal en ekstern revisjon for avtaleperioden leveres Fredskorpset sammen med resultatrapport og regnskapsrapport. 

Veiledning

Guideline to financial report (E13)