Hopp til hovudinnhald

08.06. 2023: Karrierefestival i Sunnfjord: Finn ut hvem du er i møte med andre

08
juni

Norecs lokaler, Fjellvegen 9 i Førde

Som ein del av karrierefestivalen Elevate i Sunnfjord inviterer Norec til ein workshop kor du både vert kjent med Norecs og deg sjølv.

Norec jobbar med prosjekt som kryssar landegrenser og kultur. Vi har erfart at det er viktig å kjenne seg sjølv for å kunne jobbe godt i lag med menneske som tenker annleis.

Vi startar dagen med frukost og ei kort orientering om Norec og korleis du kan skaffe deg internasjonal arbeidserfaring, gjennom våre partnarar eller via FN-systemet. Deretter bruker vi hoveddelen av workshopen på kartleggingsverktøyet «Diversity icebreaker». Her kartlegger vi din preferansestil for kommunikasjon, interaksjon og problemløysing. Vidare får du innsikt i korleis du kan bruke dette i teamarbeid.

Diversity Icebreaker er et forskningsbasert team-verktøy som er lage for å gi selvinnsikt, skape nysgjerrighet og bygge fellesskap og tillit i organisasjoner. Verktøyet er DNV-sertifisert. Les meir om det her. 

Arrangementet vert i Norecs lokaler i Fjellvegen 9 i Førde. Vi startar med frukost kl 08, programstart vert 0815. Slutt 0930. Påmelding innan 08.06.2023.