Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vennskap – relasjoner og gjensidig forståelse

Blogginnlegg fra Marit Bakken, Avdelingsdirektør Program i Fredskorpset

 

30. juli var den internasjonale vennskapsdagen og jeg hadde første arbeidsdag på kontoret i Førde. Det var først da jeg flyttet til Førde nå i sommer at jeg virkelig forstod hvor langt relasjonene og nettverkene etter min egen fredskorpsutveksling egentlig hadde spredt seg.

 

I sommer drakk jeg kaffe med Kristin. Vi snakket om sist gang vi møttes. Det var for 12 år siden på Fredskorpset sitt forberedelseskurs. Vi skulle begge på utveksling. Hun skulle til Tanzania, jeg skulle til Sør-Afrika. Lite visste vi den gang at neste gang vi skulle møtes ville være i Førde, mange år senere.

 

På fredskorpsutveksling i Sør-Afrika jobbet jeg med Ndabo. Noen år senere kom han til Norge på utveksling og dro tilfeldigvis til Førde på en jobbreise. Her fikk han venner han fremdeles har god kontakt med, som han besøker ofte. Dette er mennesker jeg også har fått mulighet til å treffe ved flere anledninger denne sommeren.

 

FN-resolusjonen om vennskapsdagen (2011) trekker frem at vennskap bidrar til dialog og gjensidig forståelse mellom mennesker. Viktigheten av å promotere internasjonal forståelse og respekt for ulikheter er en del av denne dagen, og på samme tid noe som skjer i alle våre fredskorpsprosjekt. I vår forrige spørreundersøkelse til tidligere deltakere beskrives dette av flere når de skal reflektere over sine nye venner og bekjentskaper etter endt utveksling. De trekker frem evnen til å omfavne mangold, både i profesjonelle og private relasjoner, og at utvekslingen fører til større variasjon i omgangskretsen og aksept for ulikhet på et helt annet nivå enn hva de hadde før de reiste på utveksling.

 

Siden 2001 har rundt 10 000 unge mennesker dratt på fredskorpsutveksling. Hver og en av disse tar med seg sine opplevelser, synspunkt og erfaringer videre i livet – sammen med et utvidet og mer mangfoldig nettverk. Våre spørreundersøkelser viser også at mange deltakere, i likhet med meg, holder kontakt med mennesker de møtte gjennom utvekslingen sin på ulike måter. Over to tredjedeler holder regelmessig kontakt på sosiale medier i lang tid etter endt utveksling, og mange bruker nettverket aktivt både privat og profesjonelt.

 

Når fredskorpsdeltakere møter og blir kjent med folk fra andre deler av verden under utvekslingsperioden eller på ett av våre kurs, utfordres de til å tenke nytt, til å reflektere over stereotypier og til å bli kjent med det som er ukjent. Dette utvikler en global forståelse noe som er meget verdifull i en polarisert og kompleks verden, hvor vi strever med å finne måter vi kan oppnå menneskerettigheter for alle og et mer rettferdig samfunn.

 

Fredskorpset jobber med å legge til rette for disse menneskemøtene. Gjennom våre prosjekter utvikles relasjoner og vennskap mellom enkeltindivider som ellers ikke ville ha møttes. Vi gir mennesker mulighet til å påvirke hverandres syn på verden og til å få en større forståelse for utfordringer vi alle står ovenfor.

Bonusen er venner og kjente over hele verden, som man kan drikke kaffe med lenge etter man møttes forrige gang. Derfor markerer Fredskorpset vennskapsdagen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon