Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Styring

Norecs arbeid er basert på ei rekke styrande dokument og føringar. Her finn du dei mest sentrale.

Instruks
Dei overordna føringane for arbeidet vårt står i Instruks for Norsk senter for utvekslingssamarbeid (ekstern lenke).

 

Strategi
Strategien ligger til grunn for all verksemda vår, og seier noko om korleis vi vil prioritere i strategiperioden 2019-2022.

Strategi 2022 (norsk)

Strategy 2022 (engelsk)

 

Tildelingsbrev
Føringane våre og budsjettet vårt blir gitt gjennom tildelingsbrev frå Utanriksdepartementet. Tildelingsbrev 1 2019 (pdf) er basert på behandling og vedtak i Stortinget. Budsjettet er fordelt på to postar i statsbudsjettet; Kap 160, post 77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset og Kap 144, post 01 Fredskorpset, driftsutgifter.

 

Ordningsregelverk
Nord-sør (pdf)
Sør-sør (pdf)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon