Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Brasil

  • Om Brasil
  • Prosjekt i Brasil

Om Brasil
Brasil har den største økonomien i Sør-Amerika og blant dei største i verda. Etter ei djup økonomisk kriste i 2015 er økonomien no på betrings veg.

Brasil har store naturressursar, inkludert enorme ferskvassreservar og energipotensial. Landet har ein mangfaldig økonomi med omfattande gruvedrift, velutvikla landbruk, moderne industri og godt utbygd servicesektor. Dei viktigaste eksportprodukta er jernmalm, råolje, soya, sukker, kjøt og kaffi. Brasil eksporterer også bilar og fly.

Norsk utviklingssamarbeid med Brasil inkluderer mellom anna:

  • Naturressursforvaltning
  • Støtte til urfolksterritorium og rettar for urfolk
  • Miljø og berekraftig utvikling

Informasjon henta frå Norad og SNL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon