Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Etiopia

  • Om Etiopia
  • Prosjekt i Etiopia

Om Etiopia
Etiopia er ein av Afrikas største og mest ressursrike statar, og har dei siste åra hatt ein sterk økonomisk vekst. Landet er antatt å ha store mineralressursar, men desse er i liten grad kartlagd. Etter fleire års prøveboring har ein funne gass, og også indikasjonar på oljeførekomstar. Dei siste åra har Etiopia satsa mykje på utbygging av vasskraft, som utgjer størstedelen av elektrisitetsproduksjonen.

Om lag 85 % av befolkninga er direkte eller indirekte avhengig av landbrukssektoren. Viktige jordbruksprodukt er kaffi, skinn og grønsaker.

Norsk utviklingssamarbeid med Etiopia inkluderer mellom anna:

  • Berekraftig landbruk
  • Utdanning
  • Demokrati, menneskerettar og godt styresett
  • Likestilling og kvinners og barns rettar
  • Klima- og skoginitiativet
  • Frivillige organisasjonar

Informasjon henta frå Norad og SNL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon