Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kenya

  • Om Kenya
  • Prosjekt i Kenya

Om Kenya
Kenya har ein av dei sterkaste økonomiane i Aust-Afrika, og er eit knutepunkt for regionen. Kenya har hatt betydeleg vekst sidan 2000, og er kategorisert som eit mellominntektsland.

Tenestesektoren står for over 60 % av BNP, kor turisme utgjer den viktigaste inntektskjelda. Kenya har elles eit samansett næringsliv basert på jordbruk. Viktige eksportprodukt er kaffi, te, blomstrar og grønsaker. Landet har også ein moderne sektor med betydeleg industri, for det meste tilarbeiding av landbruksvarer og produksjon av lette ferdigvarer.

Norsk utviklingssamarbeid med Kenya inkluderer mellom anna:

  • Godt styresett
  • Energi
  • Landbruk
  • Bank

Informasjon henta frå Norad og SNL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon