Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mosambik

  • Om Mosambik
  • Prosjekt i Mosambik

Om Mosambik
Landbruk, inkludert fiske, er den viktigaste næringa og sysselset om lag 80 % av befolkninga i Mosambik. Landet har også eit stort uutnytta jordbrukspotensial. Fleire reformer har dei siste åra betra tilhøva for næringslivet. Den økonomiske veksten dei siste åra er hovudsakleg fordelt på jordbruksproduksjon, finans og gruveverksemd.

Eksport av kol og gass er venta å stå for framtidig vekst i Mosambik. Landet har dei fjerde største gassreservane i verda, og reknar med å bli verdas største eksportør av kol. Gruvedrift er under utvikling og kan bli ein viktig næringsveg i framtida.

Norsk utviklingssamarbeid med Mosambik inkluderer mellom anna:

  • Inkluderande og berekraftig utvikling
  • Auka norsk næringslivsengasjement og verdiskaping
  • Demokrati og menneskerettar

Informasjon henta frå Norad og SNL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon