Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Myanmar (Burma)

  • Om Myanmar
  • Prosjekt i Myanmar

Om Myanmar
Myanmar er no i ein overgangsfase mellom autoritært styre og demokrati. Regjeringa har gjennomført ei rekke økonomiske reformer som del av demokratiseringsprosessen. Reformprosess og økonomisk liberalisering har ført til ei stor auke i internasjonale investeringar og heving av mange internasjonale sanksjonar.

Jordbruk er viktigaste næringsveg i landet, og står for om lag tre firedelar av eksportinntektene. Halvparten av jordbruksarealet vert brukt til risproduksjon. Myanmar er rikt på mineral og naturressursar, men har ein beskjeden industri. Store førekomstar av naturgass er påvist dei siste åra, og fleire land konkurrerer om gassavtalar.

Norsk utviklingssamarbeid med Myanmar inkluderer mellom anna:

  • Forvaltning av naturressursar
  • Energi
  • Miljø/klima
  • Fred og forsoning
  • Politisk og økonomisk reform

Informasjon henta frå Norad og SNL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon