Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nicaragua

  • Om Nicaragua
  • Prosjekt i Nicaragua

Om Nicaragua
Nicaragua har lenge vore prega av ein ustabil politisk situasjon, noko landets økonomi og næringsliv har vore tydeleg skadelidande av. Næringslivet har tradisjonelt vore knytt til primærnæringane, som sysselset om lag ein tredel av befolkninga. Jordbruksprodukt som kaffi, oksekjøt, tobakk og bananar er viktige eksportprodukt. Fiske er den nest største eksportnæringa, særleg hummar og reker er viktig. Industriproduksjonen inkluderer enklare forbruksvarer, som næringsmiddel, tekstilar og sko. Tenestesektoren utgjer om lag 50 % av sysselsetjinga. Turisme har aukande betydning.

Norsk utviklingssamarbeid med Nicaragua inkluderer mellom anna:

  • Utdanning
  • Godt styresett

Informasjon henta frå Norad og SNL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon