Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vietnam

  • Om Vietnam
  • Prosjekt i Vietnam

Om Vietnam
Vietnam er ein av Søraust-Asias raskast veksande økonomiar, noko som i stor grad er driven av direkte utanlandsinvesteringar. Landet var tidlegare eit av verdas fattigaste, men har no status som mellominntektsland.

Vietnam har ein relativt godt utbygd industri, kor mellom anna tekstil, skoproduksjon og elektronikk er viktige sektorar. Råolje er det viktigaste eksportproduktet, og ein satsar mykje på utvikling og olje- og gassutvinninga. Jordbruk sysselset om lag ein firedel av befolkninga, og landet er blant verdas største eksportørar av ris, kaffi og kasjunøtter. Landet har også stor eksport av sjømat. Turismenæringa er stor og aukande.

Norsk utviklingssamarbeid med Vietnam inkluderer mellom anna:

  • Klima og miljø
  • Skog
  • Fiskeri

Informasjon henta frå Norad og SNL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon