Close
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Søk om støtte til utveksling

Norec gir økonomisk støtte til utveksling av tilsette eller frivillige mellom organisasjonar og bedrifter i Norge og land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Slik går du fram for å søke støtte.

1. Finn ein partnar
Viss de allereie har funne ei bedrift eller ein organisasjon de ønskjer å samarbeide med, har de kome langt på veg. Dersom de ikkje har ein samarbeidspartnar de kan utveksle med, kan vi bistå med tips og rettleiing. 


2. Søk om forundersøking
Alle utvekslingsprosjekt startar med ei forundersøking. Dersom denne vert godkjent, vil de få økonomisk støtte til å besøke potensielle samarbeidspartnarar. De vil også få ytterlegare rettleiing gjennom vårt introseminar, der alle involverte partnarar deltek. 

Les meir om forundersøking her

Les meir om introseminar her


3. Utarbeid eit samarbeidsprosjekt
Dersom forundersøkinga viser at prosjektet kan gje gode resultat, vil de få veiledning til vidare utvikling av prosjektet i samarbeid med ein rågivar hos oss. Dette inkluderer samarbeidsavtale, rekruttering av deltakarar, rådgiving og kurs. 

Vil du vite meir om utveksling? Ønsker du å utforske dine mogelegheiter? Fyll inn kontaktskjemaet under, så vil vårt nettverksteam ta kontakt med deg. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Mer informasjon