REACH, «Consultancy Center for Underprivileged Youth» og DB Tech, «Don Bosco Tech and Vocational Facilitation», gir unge tilgang til et arbeidsmarked i rask utvikling og preget av økende spesialisering. Som Fredskorpspartnere har de utvekslet lærere og ansatte siden 2016. Disse får bedre innsikt i det internasjonale arbeidsmarkedet, ulike læringsmetoder og forskjellige måter å bygge opp læringsinstitusjoner.

– 80 prosent av de som fullfører på REACH klarer å finne og holde på en jobb, sa leder i REACH Pham Thi Thanh Tham.

Et av de viktigste våpnene i kampen mot global fattigdom er å sikre ungdom og unge voksne utdanning som kan gi tilgang til jobb og inntekt, ifølge FN. Dette er identifisert i bærekraftsmål 4.4:

«Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne med kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.»

Inngang til arbeidsmarkedet

Men studentene på REACH og DB Tech får mer enn bare trening og utdanning. De blir også introdusert til organisasjonens kontaktnettverk.

– Vi er en del av en portal som fremmer utplasserings- og praksismuligheter, med et nettverk bestående av rundt tusen firma, sa Pham.

Dette er én av grunnene til at en så høy andel av de som har fullført gjennom REACH får jobb, sa hun.

Aktivt og nært samarbeid med næringslivet er også et viktig fokus hos DB Tech. Begge organisasjonene bruker i tillegg sosiale medier for å kommunisere om det de gjør og holde kontakt med samarbeidspartnere.

Nye innfallsvinkler

Men REACH og DB Tech har også viktige forskjeller. Utvekslingen introduserer dermed nye innfallsvinkler og perspektiv og gir en unik sjanse til å sammenligne løsninger.

– Gjennom utvekslingen opplevde jeg hvordan ulik opplæring gir forskjellige livskunnskaper. TB Tech legger for eksempel til rette for tankeeksperiment og har en mindre teoribasert opplæring, sa Anh Bui fra REACH, den første som dro på utveksling fra Vietnam til India.

– Det var et givende år og jeg fikk ny kunnskap som jeg kan bruke i Vietnam.

Deltaker Sam Yeptho fra DB Tech sier han har hatt en lignende opplevelse hos REACH:

– Jeg er sikker på at jeg kan bidra positivt i Vietnam, men jeg tar også med meg tilbake nye erfaringer og løsninger som jeg kan innføre i India, sa han.

– Verdenssynet og perspektivet mitt er endret.