Mandag 4. november 2019 inviterer Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) statlige aktører med internasjonalt samarbeid til Noreckonferansen.

Konferansen er relevant for alle statlige virksomheter som sender og/eller mottar ansatte på arbeidsopphold internasjonalt, eller som vil vurdere å supplere internasjonal virksomhet med personellutveksling. Konferansen vil være en arena hvor ansatte med ansvar for internasjonalt samarbeid kan utveksle erfaringer med andre statlige aktører med tilsvarende arbeidsoppgaver.

Årets konferanse vil adressere hvordan resultater fra internasjonalt samarbeid mellom statlige virksomheter kan optimaliseres, hvordan man jobber med interkulturell kommunikasjon, og ulike juridiske utfordringer knyttet til utveksling og utviklingssamarbeid.

Konferansen holdes på Sentralen i Oslo.