Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) har partnarar og prosjekt både ulike stader i Norge og i ei rekke ulike land.

Til ei kvar tid er det om lag 600 deltakarar utveksla til ulike organisasjonar og arbeidsgivarar gjennom Norec. Alle desse har ei spanande historie å fortelje! Kontakt oss for meir informasjon. 

All aktivitet på sosiale medier er lenket i bunnteksten på websiden.

Kontaktperson

Namn
Jan Olav Baarøy
Tittel
Direktør
Mobil
+47 916 24 313
E-post