Analyserådgjevaren er sentral i arbeidet med å realisere strategien vår. Du vert ein viktig medarbeidar i staben og vil jobbe tett med leiinga og fagrådgjevarane. Analyserådgjevaren skal ta hand om oppgåver knytta til kunnskapsproduksjon om utveksling som metode, og innsamling av data  til framstilling av resultat av Norec sitt arbeid.

Arbeidsstad: Førde. Søknadsfrist 24. mars. 

Les meir og søk på stillinga hos jobbnorge.no