Kommunikasjonsrådgjevaren skal bidra til å synleggjere Norec som eit relevant verkemiddel for norsk utviklingssamarbeid, og som aktør med særskilt kompetanse på utveksling, nettverk og ungt leiarskap. Du vert ein sentral medarbeidar i teamet for nettverk- og kommunikasjon. 

Oppgåvene dine vil vere:

Andre oppgåver må påreknast. Det er ein del reiseverksemd i stillinga. 

Søknadsfrist: 28.04.2019. 
Tiltreding: 01.08.2019. 

Klikk her for å lese meir og søke på stillinga.