I Norec sin nye strategi for 2022 er det lagt stor vekt på læring og nytenking. Norec vil styrke arbeidet med læring internt i verksemda og i prosjekta som tek imot tilskot til utvekslingsprosjekt. Programavdelinga lyser derfor ut ei nyoppretta fast stilling som seniorrådgivar, som hovudsakleg vil jobbe med monitorering, evaluering og læring i Norec.

Søknadsfrist: 27. oktober 2019
Arbeidsstad: Førde
Startdato: etter avtale

Les meir og søk på stillinga hos Jobbnorge