JM Norway og Norec (tidligere Fredskorpset) søker åtte prosjektdeltakere i alderen 18 - 25 år til et tolv måneders frivillig engasjement fra august 2019, hvorav ti måneders opphold ved ett av våre kontorer i Brasil, Malawi eller Mosambik. Prosjektdeltakere jobber med kultur og ungt lederskap i organisasjoner som driver blant annet festivaler, kor, studio og musikklærerutdanning, i et team sammen med andre unge musikere fra Malawi, Mosambik og Brasil. Du vil få kursing og oppfølgning fra lokal stab, samt JM Norway og Norec i Norge. Arbeidet er ikke lønnet, men alle utgifter til reise, språkkurs, opphold og mat er dekket.

Les mer om prosjektet på MOVE-bloggen

Les mer og søk på stillingen her.