I 2017 var fordelingen 60% kvinner og 40% menn. 

Prioriterte områder (i %) 

Helse 28%
Privat sektor 10%
Sivilsamfunn 43%
Utdanning 19%
Totalt 100%

Fordeling av partnere pr samfunnssektor

Sivilt samfunn 77%
Offentlig-/semioffentlig sektor 14%
Privat sektor 9%

Fordeling av partnere geografisk

Latin-Amerika 8%
Afrika 55%
Asia 24%
Norge 13%

 

Hvor kommer deltakerne fra ? 

Norge 156
Kenya 48
Malawi 47
Uganda 38
India 36
Colombia 31
Tanzania 29
Sør-Afrika 27
Nepal 27
Madagaskar 26
Bangladesh 22
Brasil 21
Zambia 18
Vietnam 16
Zimbabwe 14
Mosambik 14
Rwanda 13
Kambodsja 12
Myanmar (Burma) 9
Guatemala 7
Andre 9

Utgifter i 2017

Tilskudd til prosjekter Millioner NOK
Forundersøkelser 1,7
Utveksling:  
Helse 27,8
Utdanning og næringsliv 11,2
Ungt sivilsamfunn 30,4
Sør-sør helse 16,2
Sør-sør utdanning og næringsliv 16,8
Sør-sør sivilsamfunn  13,9
Annet:   
Kurs for partnere/deltakere 8,6
Prosjektevalueringer 0,1
Introduksjonsseminar 0,5
Total 127,3
Driftstilskudd Millioner NOK
Lønn og sosiale utgifter 29,5
Driftskostnader 16,4
Total 45,9