Instruks

Dei overordna føringane for arbeidet vårt står i Instruks for Norsk senter for utvekslingssamarbeid (ekstern lenke).

Strategi

Strategien ligger til grunn for all verksemda vår, og seier noko om korleis vi vil prioritere i strategiperioden 2019-2022.

Tildelingsbrev

Føringane våre og budsjettet vårt blir gitt gjennom tildelingsbrev frå Utanriksdepartementet. Tildelingsbrev 1. 2019 (pdf) er basert på behandling og vedtak i Stortinget. Budsjettet er fordelt på to postar i statsbudsjettet; Kap 160, post 77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset og Kap 144, post 01 Fredskorpset, driftsutgifter.

Regler for de ulike utvekslingsordningene (ordningsregelverk)

Nord-sør (pdf)

Sør-sør (pdf)

Fredskorpsets helseutvekslingsprogram, Esther (pdf)

Fredskorpset Ung (pdf)