Namn
Cathrine Ekehaug
Tittel
Kommunikasjonssjef/ seksjonsleiar og pressekontakt
Mobil
+ 47 41 51 61 06
E-post
Namn
Kristine Folland
Tittel
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil
+47 99 70 47 42
E-post
Namn
Maria Cristina Latini
Tittel
Nettverksrådgjevar
Mobil
+47 94 39 82 55
E-post
Maiken Solbakken
Namn
Maiken Solbakken
Tittel
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil
+47 94 49 56 53
E-post
Namn
Tormod Nuland
Tittel
Nettverksrådgjevar
Mobil
+47 91 70 72 17
E-post
Namn
Tutu Jacobsen Kirya
Tittel
Nettverksrådgjevar
Mobil
+47 41 61 40 33
E-post
Namn
Andres Pardo Rodriguez
Tittel
Nettsideutviklar
Tlf
+47 57 99 00 34
E-post