Hannah fra Malawi underviser engelsk for hørselshemmede elever på Briskeby videregående skole

Utvekslingane skal utruste ungdom med ferdigheiter som krevjast for å skape og utføre framtidas jobbar. Både i Norge og andre land er det naudsynt å lage utdanningstilbod som er betre tilpassa det arbeidslivet krev. Samstundes vert handelsmønster og arbeidsliv stadig meir internasjonalt. Difor er det avgjerande at utdanning tar innover seg læringsmetodar, verdiar og kulturelle perspektiv frå andre land.

Vi rekrutterer innovative partnarar som set utsette grupper i stand til å skaffe seg inntektsgjevande arbeid. Partnarane jobbar på tvers av sektorar for å utvikle nye og betre utdanningstilbod. 

Sjå alle utdanningsprosjekt nedenfor: 

Sidan 2001 har over 1234 prosjekt og 9524 deltakarar delteke på utveksling i regi av Norec.

Se alle våre prosjekt

Våre prosjekt

I feltet under kartet kan du søke etter prosjekter per land eller sektor. Eller fritt søk.