Partnarar
Queen Elizabeth Central Hospital (QECH) og Oslo universitetssykehus HF
Land
Malawi og Norge
År
2016 - 2019
Budsjett
11 062 188 NOK

Om prosjektet

Pediatrisk intensivbehandling, anestesi og kirurgi. Utvikling av kapasitet og opplæring for å etablere en kirurgisk pediatrisk enhet i Malawi. Pediatrisk kirurgi og intensiv omsorg, anestesi, kirurgisk avdeling og sykepleie. Eksponering og trening i globale aspekter av pediatrisk kirurgi, anestesi og ICU. Kapasitetsbygging for vedlikehold av medisinsk utstyr. Innsikt i global sykdoms panorama og volum trening for alle deltakere.