Partnarar
FAWE Malawi, FAWE Zambia, FAWE Tanzania, Forum for African Women Educationalists (FAWE) Regional Secretariat og FAWE Uganda
Land
Kenya, Malawi, Tanzania, Uganda og Zambia
År
2016 - 2017
Deltakarar
30
Budsjett
8 295 696 NOK

Om prosjektet

Prosjektet vil gjøre det mulig for Forum of African Women Educationalists (FAWE) å fremme likestilling mellom kjønnene innen utdanning i Afrika, gjennom økt individuell kompetanse og forbedret institusjonell kapasitet hos FAWEs ulike nasjonale kontorer som er med i utvekslingen.

Sustainable Development Goals

Les om bærekraftsmålene..

Bryter ned kjønnsforskjeller gjennom utdanning

Tenåringsgraviditeter, barneekteskap og kjønnsbasert vold er kjente årsaker til hvorfor flere gutter enn jenter fullfører skolegang i Zambia. 

Resultatene er nedslående – utviklingen i landet går sakte når kun halvparten av befolkningen er med. Dette ønsker Federation for African Women Educationalists (FAWE) å endre på.

Prosjektet er et Sør-Sør prosjekt og har samarbeidet med Fredskorpset siden 2015. Representanter fra organisasjonen i Zambia, Uganda, Kenya og Malawi sendes på tvers av landegrensene hvert år, for å samarbeide for et mer rettferdig og inkluderende utdanningssystem.

Kvinner bidrar mer hjemme

 Formålet med prosjektet er å gjøre samfunnet oppmerksomt på hvorfor det er samfunnsnyttig å utdanne kvinner. Tidligere har det ikke vært tradisjon for dette - døtre anses ikke som en god investering da de senere skal gifte seg og bli en del av en annen familie. Sønner derimot, skal forsørge familien i framtiden og har derfor i større grad behov for utdanning, enn jenter. Constern i FAWE Zambia forteller likevel om forskning som viser at dette er en helt feil tankegang:

– Forskning viser faktisk at det er større sjanse for at kvinner bidrar økonomisk hjemme, enn menn. Å gi kvinner skolegang er derfor en veldig god investering.

 

Endring gjennom ledere i lokalsamfunn

Problemet er ikke alltid viljen, men kunnskap. Derfor samarbeider FAWE nært med lokale ledere i landsbyene. Dersom de når frem med budskapet sitt til ledere og klarer å vise at utdanning av kvinner er bærekraftig og økonomisk gunstig på sikt, vet de at de når ut til resten av befolkningen også. Det er først da endringer skjer.

Som del av holdningsarbeidet i lokalsamfunnene, bruker FAWE mye tid på å informere om kvinners rettigheter. De opplever blant annet at flere i rurale områder ikke er klar over hva de har krav på. Samtaler om retningslinjer og forskrifter som er til deres fordel tar derfor mye av deres tid.

Det er viktig at lov-gjennomslagene deres faktisk brukes av de mest sårbare og ikke bare fungerer som et symbolsk stunt. I tillegg til å ha hovedbase på kontoret i Lusaka, blir fredskorpsdeltakerne derfor sendt ut på feltarbeid med jevne mellomrom. Slik sikrer de at gjennomslagene deres i størst mulig grad også skjer i praksis.

Fra lokalt til nasjonalt

I tillegg til sitt solide samarbeid med grasrota, jobber FAWE for  å påvirke beslutningstakere på regionalt og nasjonalt nivå. Slik håper de å endre lovverk og politikken i favør for kvinner.

- Her har vi allerede gjort en god jobb. Gjennom vårt arbeid har vi i stor grad klart å endre folk sin tankegang, som har resultert i nasjonal lovendring. Hovedsakelig har vi gjort dette gjennom innsamling av data, så vi har kunne vist til statistikk i argumentasjonen vår, sier Constern.

Til tross for god innsats og resultater, opplever de ansatte i FAWE utfordringer knyttet til implementering av de politiske gjennomslagene sine. Det er også få mekanismer for å måle operasjonaliseringen av arbeidet. FAWE innrømmer derfor at de har en stor jobb foran seg når det gjelder å få gjennomslag i praksis. For at befolkningen i landene skal dra nytte av lovendringene og holdningsarbeidet omkring kvinners rettigheter til utdanning, må det først komme på plass gode og stødige prosesser.

- I denne prosessen har fredskorpsdeltakerne vært uvurderlige, sier Constern.  Fredskorpsdeltakeren Michael fra Kenya, jobber gjennom sin utveksling med å utvikle systemer for overvåking og evaluering i Zambia.

- Tilgang til data og statistikk er veldig variert her. Jeg jobber derfor mye med å organisere dette og skape systemer. Dette arbeidet er ikke bare nyttig for Zambia-kontoret, men også det regionale FAWE-kontoret i Kenya, som får tilgang til ny og oversiktlig informasjon, forteller Michael. Utveksling av kunnskap skaper dermed helt nye muligheter for organisasjonen deres. 

Fredskorpsdeltakerne forteller stolt at innsatsen og samarbeidet deres. Blant annet har arbeidet deres resultert i at organisasjonen er sterkt involvert i revidering av utdanningsreformen i Zambia og har et godt og tillitsfullt samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

Samarbeid på tvers av grenser

Hvert år sendes fredskorpsdeltakere mellom landene Zambia, Kenya, Malawi og Uganda. Selv om de er naboland forteller de om store kulturelle forskjeller – både på jobb og fritid. De er alle enig i at de har vært nødt til å gå ut av komfortsonen sin, ta sjanser og samarbeide på nye måter.

- Vennene mine sier at jeg har endret meg. Jeg har blitt mer tålmodig og åpen for nye ideer, sier Agnes.

Flere har også fått tilbakemeldinger når de har kommet tilbake fra utveksling, at de med sine nye perspektiver og holdninger fungerer som et helt nytt tilskudd til arbeidsplassen. Fredskorpsutvekslingen er der for å bli.

Nye ferdigheter og økt læringsutbytte

For FAWE er fredskorpsutvekslingen helt sentral for de ansattes utvikling av ferdigheter. Kontorene ser en tendens til økt åpenhet for å prøve nye metoder, utvikle sterkere strukturer og bedre dynamikk dem imellom. Gjennom tre år med samarbeid har de ansatte blir vant til å prøve ulike tilnærminger til samme sak. Dette har gitt gode resultater, både internt og eksternt.

Fredskorpsdeltakeren Agnes fra Zambia, var på utveksling til FAWE-kontoret i Malawi i 2016. Selv om arbeidsoppgavene hennes var relativt like, lærte hun mye om organisasjonsstruktur og kultur. Ny kunnskap om maktstrukturer, beslutningstaking og involvering av arbeidstakere har gjort henne mer interessert i intern kunnskapsutveksling.

Ray fra Zambia, dro på utveksling til det regionale FAWE-kontoret i Kenya og fikk et godt innblikk i hvordan de jobber der.

- Når jeg satt på kontoret i Zambia ble jeg ofte oppgitt over at det regionale kontoret ville ha så mye og hyppig informasjon fra meg. Nå som jeg har jobbet der selv, har jeg stor forståelse for det, og hvordan de jobber.  Dersom alle får innsikt i de ulike jobbprosessene i organisasjonen, tror jeg vi kan jobbe mye bedre sammen.

Til tross for mange utfordringer og en krevende tematikk, er både fredskorpsdeltakerne og resten av de ansatte i FAWE optimistiske for framtiden. Ingen er i tvil om at de er og vil fortsette å være en viktig aktør for å skape nye muligheter og øke rettighetene for kvinner i regionen – og det er ikke vi heller.