Helseutvekslingane våre tek utgangspunkt i at god helse er meir enn berre ein frisk kropp. God helse er også tilgang til og kunnskap om ulike måtar å førebygge HIV, rusmisbruk og andre utfordringar. God helse er også tilrettelegging ved fysiske vanskar. Ikkje minst er god helse også god mental helse.

Vi samarbeider både med etablerte helseverksemder, ulike typar organisasjonar og forskings- og utdanningsinstitusjonar. Alle har fokus på sikkerheit for både pasientar og personell.

Sjå oversikt over helseprosjekt nedanfor. 

Sidan 2001 har over 1234 prosjekt og 9524 deltakarar delteke på utveksling i regi av Norec.

Se alle våre prosjekt

Våre prosjekt

I feltet under kartet kan du søke etter prosjekter per land eller sektor. Eller fritt søk.