Partnarar
Nordkapp Kommune, Rehabiliteringstjenesten og Livingstone/Kazungula District
Land
Norge og Zambia
År
2014 -
Budsjett
5 266 458 NOK

Om prosjektet

Kort beskrivelse: Styrking av samfunnsbasert rehabilitering (CBR) i Livingstone og Kazungula i Zambia, og i Nordkapp kommune i Norge. Beskrivelse: Personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier har fullmakt, deres rettigheter blir oppfylt, og de deltar i utviklingen av samfunnet. CBR gir mennesker verdighet gjennom å delta i sitt eget liv.

Bekmørkt

Det er midt på dagen, men bekmørkt. Zambiske Ethel Phiri (31) og Martha Precious Ngoza Mazala (35) lener seg mot den sterke vinden. De er omgitt av brøytekanter, sprengkulde og mørketid i Honningsvåg, 11.000 kilometer nord for hjembyen Livingstone. Jentene er på utveksling til Nordkapp kommune i regi av Fredskorpset.

De arbeider med ulike former for rehabilitering, fysioterapi og oppfølging. For mange nordmenn fremstår Honningsvåg som utilgjengelig og værhard. Ethel og Martha fra Zambia har allerede tilbrakt et halvt år her, i en av verdens nordligste byer.

Viktig lærdom

"Arbeidet vi gjør her i Norge ligner arbeidet vi gjør på klinikken hjemme i Zambia, målet med jobben er det samme: Å hjelpe personer som har en eller annen begrensning til å fungere best mulig i samfunnet", sier Martha.

I Honningsvåg er hjemmebesøk til brukerne en viktig del av jobben. Det skulle de ønske de hadde større mulighet til også i Zambia.

Når vi kommer hjem til Zambia vil vi forsøke å finne tid til å følge tettere opp i hjemmet, også i de tilfellene der pasienter har familiemedlemmer til å ta vare på seg. Det er en viktig lærdom fra Norge
Ethel Phiri


Viktige utvekslingsprogrammer

"Vi lærer mye om en fremmed kultur, og om hvordan mennesker tar vare på hverandre i forskjellige deler av verden. I jobben vår er det avgjørende å forstå hvordan folk oppfører seg og hvordan vi best skal takle det. For eksempel har pasienter her i Nordkapp flere ganger ytret ønske om at vi ikke skal komme på besøk. De er kanskje i dårlig form og sier ”Martha, i dag er jeg i dårlig form, kan ikke du komme tilbake neste uke i stedet?”.
Vi respekterer det selvfølgelig, men det er uvant, fordi det så godt som aldri skjer i Zambia. Slikt er lærerikt", sier Martha.

 

Stille på bussen

"Nordmenn er vennlige, akkurat som zambiere, det er derfor vi føler oss som hjemme her. Men nordmenn sier ikke mye, de er litt sjenerte. Alle er hyggelige, men det er sjelden noen starter en samtale utover det å hilse", sier Martha, som understreker at dette ikke er noen kritikk av nordmenn. Hun konstaterer bare at nordmenn er mer innesluttet enn zambiere.

"I Zambia prater man alltid med fremmede på bussen. Hvis det bare er deg og en annen passasjer om bord, vil dere bli sittende i nærheten av hverandre og prate sammen. Noen ganger føles det som man har kjent de fremmede medpassasjerene lenge. Slik er ikke nordmenn", sier hun.

Vil spre kunnskapen

Etter fjorten måneder reiser Ethel og Martha hjem til Zambia. De er bevisste hvordan de skal overføre erfaringene de har gjort i Norge til kollegene sine.

Du kan ikke instruere leger og sykesøstre og si at noe skal gjøres på en bestemt måte, men du kan fortelle kolleger at ”se, dette er hva jeg lærte i Norge!”.
Ethel Phiri


Vi kommer til å reise rundt og dele kunnskap med representanter for samtlige klinikker i vår region. Et av hovedmålene våre er at vi i Zambia skal bli mye flinkere til å følge opp pasienter etter de er utskrevet", sier Ethel Phiri i Honningsvåg.

I 8 år har utvekslingen mellom Nordkapp og Livingstone pågått. Totalt har 8 nordmenn reist til Zambia, og mens 8 zambiere har tilbrakt ett år som helsearbeidere i Honningsvåg.

Likhetene mellom folk er tydeligere enn forskjellene, også 11.000 kilometer hjemmefra. Ethel og Martha har reist fra Livingstone, Zambia til Honningsvåg for å skape endring.