Partnarar
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC) Asia-Pacific, Rupantar og Maraa
Land
Bangladesh, India og Nepal
År
2017 - 2019
Deltakarar
18
Budsjett
2 980 000 NOK

Om prosjektet

Det foreslåtte prosjektet består av tre sentrale temaer innen helse, utdanning og yrkesopplæring. Prosjektet foreslår å bygge kapasiteten til lokale interessentgrupper på helseopplæring og helse kommunikasjon gjennom deltakende tilnærminger ved hjelp av fellesskapsstasjoner. Samfunnsinnlæringsprogrammet (CLP) er bygd i lokalene for samarbeide med fellesskapsdeltakelse som utgjør en integrert del av kommunikasjonsdesign og produksjonsprosess og derved gir samfunnet og deres kommunikasjonsmidler til hjelp.