Eit utvekslingsprosjekt mellom Malawi og Norge har resultert i entrepenørverksemda Kumudzi Kuwale, som tilbyr solenergi til befolkninga.

Visjon og kjerneverksemd er avgjerande for å kvalifisere til prosjektstøtte frå Norec (Fredskorpset). Samarbeidspartnarane våre innan privat sektor utmerkar seg ved at dei har nye løysingar på samfunn- og miljøutfordringane vi står overfor. I tillegg til verksemder støttar vi nettverk og bransjeorganisasjonar som legg til rette for auka samfunnsansvar hos verksemder.

For private verksemder er utveksling ein unik metode for å tileigne seg kompetanse og erfaring frå andre land. Slik vert det mindre risikabelt å utvide verksemda til nye marknader.

Sidan 2001 har over 1231 prosjekt og 9654 deltakarar delteke på utveksling i regi av Norec.

Se alle våre prosjekt

Våre prosjekt

I feltet under kartet kan du søke etter prosjekter per land eller sektor. Eller fritt søk.