Partnarar
Namsaling Community Development Centre (NCDC), FEDESMO - Forum for sustainable energy and development Mozambique, Tanzania Traditional Energy Development Organization (TaTEDO), Young Volunteers for the Environment Kenya (YVE Kenya) og Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE)
Land
India, Kenya, Mozambique, Nepal og Tanzania
År
2016 - 2019
Deltakarar
15
Budsjett
4 090 992 NOK

Om prosjektet

Dette prosjektet involverer fem ulike partnerorganisasjoner fra Afrika og Asia. Sammen ønsker de å dele løsninger innen bærekraftig ressursutnyttelse, kombinert med å skape grobunn for lokalt bærekraftig entreprenørskap.

Sustainable Development Goals

Les om bærekraftsmålene..