Partnarar
Høst - verdien i avfall AS og Høst Asia Ltd
Land
Norge og Vietnam
År
2017 - 2020
Deltakarar
6
Budsjett
1 986 026 NOK

Om prosjektet

Business Development between Norway and Vietnam with focus on handling waste and producing bio-fertilzers. Import of bio ferticlizers from Norway, information to farmers about correct use of fertilizers. Plans for establishment of Production facility in Vietnam in a longer perspective.

Sustainable Development Goals

Les om bærekraftsmålene..

- Det handler om mennesker!

Vu Nguyen forklarer entusiastisk hvilke fordeler bedrifter kan ha av et utvekslingsprogram.

Vu er partnerkontakt i Høst Asia, et firma som behandler og resirkulerer avfall for å produsere organisk gjødsel.

- Vårt sluttprodukt er veldig bærekraftig, sier Vu. Han kom inn i avfallsbransjen ved en tilfeldighet, gjennom et møte med en foreleser da han studerte i Bergen. Vu tok en Master i energi og fornybare ressurser på Handelshøyskolen i Bergen (NHH), og spesialiserte seg innen olje. Så møtte han Torleiv Næss Ugland, mannen bak Høst, da han holdtet foredrag på skolen. For å gjøre en lang historie kort: nå er Vu leder av Høst Asia i Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Å selge bærekraftige ideer er vanskeligere enn å selge olje, sier Vu. Hans ønske er å bruke kunnskapen sin og gi sitt bidrag til en mindre forurensen verden. 

Stort potensiale i kloakk

Store byer må bruke mye penger or ressurser for å kvitte seg med kloakk fra hushold, og potensialet for gjenbruk er stort.

- Jordbruk er et stort i Vietnam, sier Vu. Produksjon av ris, kaffe og andre landbruksvarer har en høy verdi, noe som betyr at bøndene bruker mye gjødsel for å få mest mulig ut av avlingene sine. Yara International er stor i Asia og markedsfører kunstgjødsel, altså kjemisk framstilt gjødsel. Organisk gjødsel har bare 10% av markedet. Vu ser potensialet og sier bøndene vet at dette er den beste løsningen for å ta vare på jorda i det lange løp. Utfordringen er at bruk av for eksempel hønsegjødsel er tyngre og mer tidkrevende enn kunstgjødsel.

Et av gjødselproduktene til Høst er Minorga, som er framstilt av resirkulert kloakk fra husholdninger. Vu forteller om produktets unike kvaliteter og er spent på resultatet av testfasen som er i gang nå.

- Vi må legge produksjonen til Vietnam for at det skal bli kostnadseffektivt, sier han. - Produktet er utviklet i Norge, men potensialet i Vietnam er enormt.

Utveksling Norge – Vietnam

Vietnam er en av Fredskorpsets 9 samarbeidsland i Asia. Geografien til de to landene har store likheter, de er begge langstrakte og har et landareal på om lag 330.000 kvadratkilometer. Men Vietnam har 18 ganger så mange innbyggere: 96 millioner mot Norge som har 5,3 millioner.

En fjerdedel av vietnameserne bor i det fruktbare området i sørøst, Mekongdeltaet, hvor jordbruk er det viktigste levebrødet. Her er det 12 måneders sesong, noe som betyr 2-3 avlinger hvert år.

Tester gjødsel på mango

Mai (51) er en av bøndene i Mekongdeltaet, som blir sett på som selve matfatet i Vietnam. Ris, frukt og sjømat høstet i dette området sørger for matsikkerhet i hele landet og blir også eksportert til land i hele sørøst-Asia.
Mai er en av få kvinnelige gårdeiere, og er bekymret for miljøet. Hun ønsker å være en av prøvekaninene for Minorga gjødsel. Hun viser oss rundt på mangofarmen, som er delt i to: med og uten bruk av organisk gjødsel.

- Vi kan allerede se forskjellene på trærne, sier hun. – Både på røttene og de friske nye skuddene.

Resultatet av testrunden må vise at bruk av organisk gjødsel gir bedre resulater enn bruk av kunstgjødsel, for å overbevise bøndene. – Jeg er ganske sikker på at resultatet vil øke kvaliteten og produksjonen, men vi trenger bevis, sier Vu. I mars 2018 vil de ha rapporten klar, og kan fortsette til neste steg: å finne samarbeidspartnere i Vietnam som kan produsere Minorga der.

Utvikling av resirkuleringskonsept

Grunnleggeren av Høst, Torleiv Næss Ugland, har en visjon. Han ønsker å kombinere sin kunnskap om jordbruk med teknologien vi har i dag for å utvikle et resikruleringskonsept. Høst ble etablert i 2000 og har utviklet et bredt spekter av produkter for å gi næringsrik jord. Størsteparten er til jordbruk men de lager også produkter til blomsterbed.

Visjonen er å finne nye måter å gjenbruke avfall, både fra hushold og industri, og redusere skadelige effekter på naturen.

- Det handler om mennesker og kommunikasjon

- I Asia respekterer vi gamle, sier Vu. Etter 4 år i Norge og 4 år i Finland, vet han en god del om europeisk kultur. Han vet at nordmenn kan være veldig direkte, noe han har lært seg å sette pris på, men dette kan virke frekt i mange asiatiske land. Alder er også en viktig parameter, sier han og forklarer at i Vietnam respekterer de alltid de som er eldre.

- Ja det handler om foretningsmodell, det handler om gode partnerskap, riktig samarbeidspartnere, men til slutt og sist handler det om mennesker og kommunikasjon, sier han.

Dette er hva Fredskorpset kan bidra til. Å gi ansatte i ulike land muligheten til å bli kjent med en annen kultur, hvordan det er å leve der, noe som er helt annerledes enn en kort tur for å delta i et møte.

Klare mål for utvekslingen

Vu forklarer hvordan de følger opp sine ansatte på utveksling.

- Alle trenger en stillingsbeskrivelse, sier han, for å vite hva som er forventet av dem og hva de skal bruke tid på. - Og kandidatene vi velger til utvekslingsoppholdet må være proaktive.

Høst leter etter personer som ønsker å bli i firmaet etter utvekslingsperioden, som vil bruke det de har lært til å utvikle bedriften videre.

- I Høst investerer vi i mennesker, sier Vu, Fredskorpset og globale partnerskap hjelper oss med kapasitetsbygging.