Partnarar
Laboremus Oslo AS og Laboremus Uganda Ltd
Land
Norge og Uganda
År
2017 - 2020
Deltakarar
18
Budsjett
4 800 000 NOK

Om prosjektet

Utveksling mellom Laboremus Oslo AS og Laboremus Uganda Ltd., to selskaper som utvikler programvare. Fokus i prosjektet er å utveksle teknisk kunnskap og erfaring med prosjektstyring, samt å utvikle applikasjoner som vil øke tilgangen til finansielle tjenester for mennesker som ellers ikke ville hatt mulighet til å betale for tjenestene. De to selskapene jobber også med å inkludere unge nyutdannede IT ingeniører i arbeidslivet og gi dem en relevant og praktisk erfaring.