Bilde fra Røde Kors utvekslingsprosjekt

Vår stønad til utveksling mellom organisasjonar skapar resultat på både individ- og organisasjonsnivå. Gjennom deltaking i utvekslingsprogram tileignar unge frivillige seg kompetanse innan språk, leiarskap og organisasjonskunnskap. Dei får praktisk trening og arbeidserfaring, samt globale perspektiv. Dei tilfører energi, idealisme, nye idear og innovasjon til både verts- og heimeorganisasjon.

Gjensidig utvekslingssamarbeid gir sivilsamfunnsorganisasjonar ein arena for å lære og dele erfaringar med deira partnarar i andre land. Det bygger solidaritet og samarbeid over grenser. 

Sidan 2001 har over 1231 prosjekt og 9654 deltakarar delteke på utveksling i regi av Norec.

Se alle våre prosjekt

Våre prosjekt

I feltet under kartet kan du søke etter prosjekter per land eller sektor. Eller fritt søk.