Partnarar
Coordinador Nacional Agrario (CNA), Movimento Sem Terra (MST), Conavigua og Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
Land
Brazil, Colombia, Guatemala og Norge
År
2017 - 2019
Deltakarar
38
Budsjett
4 069 880 NOK

Om prosjektet

Solidaritetsbrigadene har som målsetning å utvikle unge lederes kunnskaper, holdninger, og organisasjonskunnskaper slik at de etter utvekslingen kan bidra til å styrke sine egne organisasjoner. Særskilt fokus på temaer som godt styresett, bærekraftig utvikling, menneskerettigheter, og agro-økologisk landbruk.