Partnarar
Norges kristelige student- og skoleungdomslag (NKSS), Fellowship of Christian Unions (FOCUS Kenya), Allianca Bíblica Universitária do Brazil (ABUB), Nepal Bishwobidhyalaya ChristiaBidhyarthi Sangati (NBCBS), Unidad Cristiana Universitaria Colombia (UCU) og Union des Group Biblique de Madagascar(UGBM)
Land
Brazil, Colombia, Kenya, Madagascar, Nepal og Norge
År
2018 - 2019
Deltakarar
22
Budsjett
2 879 000 NOK

Om prosjektet

Interact er et utvekslingsprogram mellom NKSS og partnere i Brasil, Nepal, Colombia, Kenya og Madagaskar. Målet med utvekslingen er å utvikle unge ledere med økt forståelse av interkulturelle forhold og gi de verktøy som de kan bidra med i egne organisasjoner så vel som i samfunnet generelt.