Partnarar
Raleigh International Tanzania, Raleigh International Nicaragua og Raleigh International Nepal
Land
Nepal, Nicaragua og Tanzania
År
2018 - 2019
Deltakarar
12
Budsjett
1 169 560 NOK

Om prosjektet

Gjennom dette utvekslingsprosjektet vil Raleigh Tanzania Society (RTS) og Raleigh Nicaragua Society (RNS) bli styrket til å øke antall unge mennesker som er engasjert som partnere og ledere i utformingen og gjennomføringen av ungdomsledede kampanjer som bidrar til oppnåelsen av bærekraftsmålene. Levert med støtte fra Raleigh International Tanzania (RiT) og Raleigh International Nicaragua (RiN), vil utvekslingen fasilitere en tre-stegs prosess hvor RTS og RNS har styrket sin evne til å: - utvikle seg innen programutvikling, gjennomføring og ledelse. - bruke Raleigh Internationals (RI) verktøy og prosessser til å gjennomføre "formative research" og "behaviour-centred design", hvor resultatene vil bli brukt til å utvikle ungdomsledede kampanjer som skal bidra til oppnåelsen av bærekraftmålene. - Spre læringen fra utvekslingen til medlemmene av RTS og RNS for å forbedre og impelmentere nye kampanjer i sine hjemland.