Partnarar
Nepal Bishwobidhyalaya ChristiaBidhyarthi Sangati (NBCBS), Unidad Cristiana Universitaria Colombia (UCU), Union des Group Biblique de Madagascar(UGBM), Fellowship of Christian Unions (FOCUS Kenya), Norges kristelige student- og skoleungdomslag (NKSS) og Allianca Bíblica Universitária do Brazil (ABUB)
Land
Brazil, Colombia, Kenya, Madagascar og Nepal
År
2016 -
Budsjett
2 177 000 NOK

Om prosjektet

Focus er et utvekslingsprogram mellom NKSS og partnere i Brasil, Nepal, Colombia, Kenya og Madagaskar. Målet med utvekslingen er å utvikle unge ledere med økt forståelse av interkulturelle forhold og gi de verktøy som de kan bidra med i egne organisasjoner så vel som i samfunnet generelt.