Partnarar
Norges Røde Kors, Colombia Red Cross, Nepal Red Cross Society og Kenya Red Cross Society (KRCS)
Land
Colombia, Kenya, Nepal og Norge
År
2018 - 2019
Deltakarar
12
Budsjett
2 610 000 NOK

Om prosjektet

YDEP er en utveksling for unge frivillige i ulike Røde Kors/Røde Halvmåne foreninger, som jobber med organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging av andre unge frivillige og ungdomsstrukturer i de foreningene i utvekslingen.